ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

 

<td

Име
Институция
Длъжност
Телефон
Адрес
E-Mail
Николай Йорданов кметство кмет (052) 820 662 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
кметство старши експерт
административно обслужване
тел: (052) 820 793
факс:
(052) 820 741
ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
кметство ст. специалист
„Административни услуги“
(052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
кметство геодезист (052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
кметство еколог (052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
читалище „Димо Цонков“ (052) 379 679 ул. „Феникс“ 52