ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

 

Име
Институция
Длъжност
Телефон
Адрес
E-Mail
Николай Йорданов кметство кмет (052) 820 662 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
  кметство старши експерт
административно обслужване
тел: (052) 820 793
факс: (052) 820 741
ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
  кметство ст. специалист
„Административни услуги“
(052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
  кметство геодезист (052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
  кметство еколог (052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 km_zvezdica@mail.bg
читалище "Димо Цонков" (052) 379 679 ул. „Феникс“ 52
Розалина Николова   семеен лекар (052) 803 323